Om / About

Jag hjälper verksamheter och institutioner att nå ut till de kräsna individer och grupper som kräver äkthet långt bortom styrdokument och stadgar. Jag är utbildad inom konst, design, skrivande och kreativt ledarskap och har sen 1996 genomfört både strategiska och operativa uppdrag inom kommunikation, varumärkes- och konceptutveckling.
Sen 2018 är jag kommunikationschef för Skap (Sveriges kompositörer och textförfattare) och stöttar föreningens medlemmar och strider för att modernisera upphovsrätten tillsammans med Stim. Tillsammans med styrelse och kansli utvecklar jag strategier, koncept och producerar innehåll för att påverka och upplysa media, makthavare och allmänhet om musikskapares situation i den digitala samtiden. Jag ingår även i den Europeiska paraplyorganisationen ECSA:s kommunikationsgrupp.
Jag tar mig även an uppdrag inom varumärkes- och kommunikationsutveckling, föreläser, skriver tal och debattartiklar, agerar lektör för film och TV och driver greentechföretaget Solros.

I help organizations and institutions to reach all those individuals and groups that demands authenticity far beyond showy documents and statutes. I am schooled in arts, design, writing and creative leadership and have since 1996 implemented projects within brand strategy, concept development and creative direction. I also write articles and hold seminars on modern communication, moonlight as a book- and screenplay adaptation consultant for film and tv and run the green tech sunlight company Solros.

In november 2018 I was appointed Director of Communications at Skap – The Swedish Society of Songwriters, Composers and Authors – working with modernizing copyright, supporting members in all sorts of projects and acting principal and partner for Stim (The Swedish royalty collecting society). I write op-ed:s, plan and develop long term communication and branding strategies in order to influence and inform media, politicians and general public about the importance of arts and culture in general and specifically: composers and music creator’s situation in these new digital times. I also participate in the European umbrella organisation ECSA:s communications group.