Kategorier
Uncategorized

Rätten kallar

Efter över två decennier på byrå- och mediasidan byter jag nu planhalva och börjar jobba som kommunikationschef för SKAP – Intresseorganisationen för Sveriges musikskapare – och det ska bli otroligt kul!

För de som känner mig lite bättre är det nog lätt att förstå varför jag tycker det är så viktigt att stärka musikskapares roll i samhället och samtiden; utöver själva lyssnandet och skapandet har jag alltid tyckt att innovativ distribution av musik är extremt viktig – från åttiotalets köande inför skivsläpp och grävande i bootlegbackar på skivmässor via DIY/white label-kulturen på nittiotalet och illegal nedladdning till allt friare/lösare rättighetsklimat och den lagliga streaming som nu gör att även den bästa musiken kan nå bredare lager än de allra innersta. Att smal kvalitetsmusik till slut tillgängliggjorts för alla med en uppkoppling och inte bara för samlare i små intresseklubbar är en viktig kulturell revolution, och jag ser därför på min nya tjänst som ett privilegium och en stor utmaning. Jag har alltid inspirerats av små dedikerade, nischade och oberoende skivbolag, förlag och producenter som gett kreativa kompositörer maximalt med svängrum – och som många andra betalar jag gladeligen ordentligt för musik om jag vet att slantarna går till musikskapare, som tillsammans med filmare, författare och konstnärer är så viktiga för att spegla vår samtid och tolka vår framtid. Däremot har jag svårare att acceptera att de enorma värden som genereras av musikskapare även 2018 hamnar hos nya bolag med precis samma agenda som någonsin de multinationella skivbolagen – att skapa hög avkastning för sina ägare genom att placera musikskapare i botten på näringskedjan – trots att det fortfarande borde vara precis tvärtom.

Digitaliseringen har skapat enorma möjligheter för musikskapare att nå ut, men samtidigt har många av affärerna den möjliggjort urholkat upphovsrätten vilket måste bemötas så att musikskapare och förlag ska kunna behålla sina rättigheter och samtidigt nå ut med hjälp av – och göra affärer med – de nya distributörerna. För att lyckas måste många frågor besvaras, bland annat: hur ska musikskapare kunna leva på sitt hantverk om detta devalveras till en hobby när globala digitala jättar slåss om att tillhandahålla massorna så mycket (gratis)material som möjligt? Hur ska demokratiseringen som skapats i och med tillgängliggörandet av både perifera nya musikskapare och en populär, bred kanon kombineras med att åtminstone de allra mest kreativa nyskapande rösterna faktiskt kan leva på att skapa musik – även de som aldrig uppträder eller arbetar på uppdrag? Hur kommer blockchain och annan teknik skapa nya förutsättningar för att spåra och ta betalt för originalmaterial och upphovsrätt? Och från ett annat perspektiv: varför ska en ny generations kompositörer inte kunna sälja mekaniska rättigheter till högstbjudande och på så vis åtminstone dra in LITE cash enligt principen ”hellre något än inget”? Och hur väl fungerar egentligen de gamla regelverken kring sampling nu när det som kreativt grepp är så integrerat i musikskapandet och dessutom kan göras så enkelt och med så hög kvalitet? Etcetera etcetera.

För att besvara och driva dessa komplicerade frågeställningar krävs förstås en herrans massa insatser – kulturpolitiskt och juridiskt påverkansarbete, bearbetning av media så att de hjälper oss att få allt fler att ta våra musikskapare på allvar, förstärkt självförtroende hos en kulturunderklass som inte sällan lever på existensminimum för att kunna jobba med sin passion. Egentligen: att lyfta musikskaparnas roll i samhället till något mer än pur underhållning. Det är detta som SKAP, tillsammans med Stim och åtskilliga andra nationella och internationella intresseorganisationer sysslar med och som jag för SKAPs medlemmars räkning kommer att ägna mig åt att kommunicera, förmedla och på olika sätt synliggöra i breda led framöver. 

För frågor och förfrågningar, kontakta mig på mathias.stromberg@skap.se eller 0707991038. För mer information om SKAP, se vår Twitter, vd/ordförande Alfons Karabudas Twitter, eller gå in på skap.se. För aktiva musikskapare som av oklar anledning inte är medlemmar: ansök om medlemskap här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *